BASISKENNIS BOEKHOUDEN PDF

QR code for Basiskennis boekhouden (BKB). Title, Basiskennis boekhouden ( BKB). Authors, Jan Buist, Henk Rugenbrink. Publisher, Utrechtse Uitgeverijen. 10 Sep Oefenexamen Basiskennis Boekhouden (BKB) Opgaven oefenexamen Basiskennis Calculatie (BKC) 1. Add to cart. 12 items R,09 R PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster! Be the first one to add content.

Author: Shamuro Kejinn
Country: Liberia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 27 October 2014
Pages: 106
PDF File Size: 7.94 Mb
ePub File Size: 11.73 Mb
ISBN: 338-3-63492-289-1
Downloads: 48339
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kenos

Kennis op het gebied van het gasiskennis lichaam en medische aandoeningen. Bijvoorbeeld bokhouden kennen van verschillende gespreksvormen of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden. Dan is de functie secretaresse u op het lijf geschreven. Voor diegene die leiding geeft of in de toekomst leiding wil geven, is dit de eerste stap naar sterk leiderschap. Als personeelsfunctionaris of salarisadministrateur is kennis rondom arbeidsrecht en sociale zekerheid een waardevolle aanvulling voor het cv en voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Comments 0 Please log in to add your comment. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen, boekhuden ook op het terrein van wet- en regelgeving. Bent u zorgvuldig, houdt u van veel afwisseling en ambieert u doorgroeimogelijkheden? Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de basisbegrippen van calculatie en berekeningen maken met betrekking tot kost- en verkoopprijzen.

What do you want to do? Add to cart – Free.

A firewall is blocking access to Prezi content. Het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie of de methodieken van budgettering toepassen, zomaar enkele onderwerpen die de personeelsfunctionaris of —manager nodig heeft in boskhouden werk. LOI Samenvatting Basiskennis boekhouden Hoofdstuk 8 duurzame productiemiddelen Ik heb door middel van veel voorbeelden een samenvatting gemaakt. Goed en effectief notuleren vraagt om grammaticaal foutloos Bsiskennis, het kunnen onderscheiden van hoofd- basixkennis bijzaken en objectief de vergadering weer kunnen geven.

  SAP CRM CR300 PDF

Add a personal note: Document also available in bundle 2. Avoid resits and achieve higher grades with the best module summaries written by your fellow students. De combinatie Bedrijfsadministratie niveau 4, Kostencalculatie niveau 4 en Financiering niveau 4 biedt voldoende vak- en praktijkkennis om geheel zelfstandig een boekhouding te voeren voor een middelgrote organisatie.

Een vak waarin altijd werk is, getuige de vele vacatures voor assistent loonadministrateur. Hebt u ervaring op basiskennos gebied van arbeid en beloning en wilt u zich verder professionaliseren?

Maar ook het kennen van verschillende vormen van eigen vermogen en vreemd vermogen en hier berekeningen voor maken, een jaarrekening beoordelen en of overzichten maken ten behoeve van interne en externe verslaglegging. Payments are handled through a secure TLS-Connection so your information is always well protected.

Na een gedegen analyse volgt conclusie en aanbeveling waarin duidelijk de praktijkervaring uit blijkt.

Diplomalijnen by Nederlandse Associatie voor Examinering on Prezi

Ook zaken zoals de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting zijn aan bod gekomen. Ook kennis over de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting moet je in huis hebben. Voor een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf biedt dit diploma voldoende kennis voor het voeren van de eigen administratie. Projects, Business change, Risk and Security Voor ICT-professionals die zich verdiepen in de bedrijfskundige kant van de informatica is in het e-CF een aantal competenties opgenomen die op bachelor-niveau van belang zijn.

MBA is een veelgevraagd diploma voor leidinggevende financieel-administratieve functies.

Preview 2 out of 30 pages. Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Haal dan het Associatiediploma Management Assistent! Zo ook voor een personeelsfunctionaris. Denk bijvoorbeeld aan financieel- en marketingmanagement. Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams.

  DER LANDSER HEFTE PDF

Samenvatting Basiskennins Boekhouden ( BKB ) – Basiskennis calculatie – Stuvia

See more popular or the latest prezis. Dat zijn gegevensverzameling en -verwerking, informatievoorziening, planning en organisatie, communiceren en het maken van afspraken.

Maar ook vaardigheden zoals etiquette, gasten ontvangen en de organisatie klantvriendelijk representeren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering.

Samenvatting Basiskennins Boekhouden ( BKB )

Met het diploma Loonheffingen niveau 4 op zak heeft kandidaat alle kennis in huis om dit belangrijke onderdeel van loonadministratie uit te kunnen voeren. De juiste stijl, toon en grammatica boekhouren diverse soorten brieven met de juiste vormgeving.

Een flinke stap in de richting van het zelfstandig kunnen voeren van een boekhouding. Send the link below via email or Bokehouden Copy. Met dit diploma op zak hebt u veel praktische kennis in huis.

Thanks to the summaries written by fellow students specifically for your course and its modules, you will never miss a trick when it comes to your exams. Deze informatie is zeker handig als basiskennis.

Basiskennis boekhouden 1997

Dit diploma toont aan dat de kandidaat basiskennis heeft op het gebied van ondernemerschap en boekhouden. U kunt ook brieven en teksten van anderen redigeren en corrigeren.

Everything you need to know about selling on Stuvia. U vindt vele mogelijkheden op uw weg voor een boeiende baan.